Tunnetaidot – mitä ne ovat?

Tunnetaidot vaikuttavat koko elämäämme

Tunnetaidot vaikuttavat hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti aina mielestä kehoon ja ihmissuhteisiimme saakka.

Kun omaa tunnekokemustaan osaa tunnistaa, käsitellä, kuvata ja ilmaista, ja tulee sen kanssa turvallisesti aikuisen taholta ymmärretyksi, ei ole tarvetta vetäytyä, lyödä, huutaa tai tehdä muuta aikuiselle haastavalta näyttävää käyttäytymistä.

Kun lapsi ja nuori ymmärtää omia ja toisten tunteita ja pystyy ilmaisemaan sisäistä tunnekokemustaan toisille, sosiaalisissa tilanteissa toimiminen sekä toisten ja itsensä huomioiminen helpottuvat.

Tunnetaitoja voidaan opetella ja oppia myös aikuisena, olivat lähtökohdat sitten millaiset tahansa. Kaikilla meillä on mahdollisuus tulla tunnetaitureiksi!

Katso pääkouluttajamme Anne-Mari Jääskisen videohaastattelu tunnetaidoista etusivultamme.


Tunteen tunnistaminen on taito tunnistaa tunne kehossa ja nimetä se. Tutkimusten mukaan jo tunteen nimeäminen rauhoittaa oloa. Tunnekehoyhteyden vahvistaminen ja tunnesanaston rikastaminen ovat tunnistamisessa olennaisia.

Tunteen sietäminen ja kannattelu auttavat, ettei tunnekuohussa lähde toimimaan hetken impulssien mukaan. Sietäminen on hetken hengittelyä tunteen meissä tuntuessa, tekemättä mitään. Tunteen sietäminen edellyttää tunteen hyväksymistä. Nyt tunnen näin.

Tunteen säätelyä voi tehdä joko pienemmäksi tai isommaksi tunteesta riippuen. Säätelyn avulla - hengitykseen ja kehoon keskittymällä - saamme järkipuolemme mukaan tilanteisiin ja pystymme toimimaan tilanteissa rakentavasti.

Tunteen purkaminen ja käsittely auttavat tunteen kehostamme ja mielestämme ulos. Näin olomme kevenee, eikä kehomme joudu kantamaan turhia tunnetaakkoja sisällään. Purkaminen ja käsittely ovat osaltaan myös tunteen ilmaisua ja voi tapahtua niin luovin, kehollisin, liikkeellisin kuin sanallisinkin menetelmin.

Tunteen ilmaiseminen on taito, mikä hyödyttää sosiaalisissa suhteissa myös muita. Aina tunteen sanallinen ilmaiseminen ei onnistu. Lapselle luontainen tapa ilmaista tunteita on luovuus ja toiminnallisuus. 

Tunnetaitojen ja kokemusten karttuessa niin lapsi kuin aikuinenkin kokee lopulta voimaantumista. Tuntuu hyvältä olla minä! Selviän elämässä ja tiedän miten vaikuttaa olooni! 

Tunnetaidoista ja tunteiden kanssa toimimisesta voit lukea lisää Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin -nuorten kirjasta (Jääskinen, 2017) sekä Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen (Jääskinen, 2017).