Tunnetaitojen tukeminen

Tunnetaidot, vahvoina tai heikkoina, ovat käytössämme joka päivä erilaisissa tunteisiin liittyvissä tilanteissa. Miten toimimme sen kanssa, mitä itsessämme ja ympärillämme koemme?

Tunnetaitojen kehittymiseen lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen mallia ja tukea.

Miten lapsi sitten tulee kohdata, jotta tuemme hänen emotionaalista kasvuaan oikein?

Lue myös aiheeseen liittyvä kirjoitus hermostomme kolmesta tilasta ja niihin vaikuttamisesta: Tunnetaitoja vahvistetaan korjaavien vuorovaikutuskokemusten kautta. Näin neurotiede sen vahvistaa. 

Asenteena IHME

Ihme kuvastaa lapsen kohtaamisen tapaa, jolla aikuinen voi vuorovaikutustilanteissa tukea lapsen tunne-elämän kehitystä. Ilolla ja ihastelulla, hyväksynnällä ja hidastamisella, mielenkiinnolla ja mahdollisuuksien näkemisellä sekä empatialla ja ei-tietävällä otteella. Oheisella videolla Tunne&Taidan pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen kuvaa tätä asennetta.

Lapsen tunnetaitojen tukeminen

Lapsi oppii tunnetaitoja vanhemmiltaan ja muilta kasvattajilta arjen tilanteissa tapahtuvan ohjaamisen, tunteiden kohtaamisen ja niiden kanssa toimimisen kautta. Kun aikuinen itse on kohdannut tunteitaan, hänellä on ymmärrys ja kyky toimia lapsen tunnetilanteissa tunnetaitoja vahvistavasti, ohjaten rakentavaan tunteen kohtaamiseen ja käsittelyyn.

Tunteen alla on aina tarve – tunne on keino herätellä valitsemaan toiminta, jolla tarve voidaan tyydyttää. Kyky huolehtia ja suojata omia tarpeitaan on kykyä huolehtia itsestään. Lapsi oppii hyvinvointitaitoja aikuisen mallin kautta.

Uusi, vuonna 2016 voimaan tullut peruskoulun opetussuunnitelma korostaa osallistavan, tutkivan ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön merkitystä. Lapsen oma ajattelu ja pohdiskelu ovat avainasemassa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kykyä selviytyä elämässä. Se korostaa itseymmärryksen ja tunnetaitojen merkitystä – kuinka tulemme toimeen itsemme ja toisten kanssa.

Opetussuunnitelmaan kirjatun laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksiin, joihin tunnetaidot nivoutuvat vahvasti ovat mm. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Lue blogistamme nuorten tunnemyrkystä: Nuoren sisällä kuohuu – ole majakkana myrskyssä. 

Lisää tunnetaidoista ja lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisesta voit lukea Anne-Mari Jääskisen kirjasta Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen (ilmestynyt syksyllä 2017)